تبلیغات

برچسب مشکلات ژنتیکی در عضله سازی

نقش ژنتیک در بدنسازی
۴۵

نقش ژنتیک در بدنسازی

  • مقالات بدنسازی
  • 20 می 19

رکورد دار ددلیفت جهان اندی بولتون هنگامی که برای بار اول اقدام به لیفت کردن وزنه کرد، توانست ۵۰۰ پوند در اسکات و ۶۰۰ پوند وزنه در ددلیفت را جابجا کند. قهرمان سابق مستر المپیا دورین یتس در اولین تلاش خود به عنوان یک نوجوان توانست در حرکت پرس سینه وزنه ۳۱۵ پوندی را پرس...