تبلیغات

برچسب مزایا و اهمیت مصرف آمینو اسید‌های شاخه دار

http://www.illpumpyouup.com/articles/benefits-of-bcaa.htm
۴۵

مزایا و اهمیت مصرف آمینو اسید‌های شاخه دار

  • مقالات بدنسازی
  • 8 سپتامبر 15

آمینو اسید‌ها واحد‌های سازنده پروتئین‌های ماهیچه‌ها هستند.مصرف مقادیر کافی‌ از آمینو اسید‌ها برای افرادی که ورزش میکنند کار دشواری می‌باشد.ورزش باعث میشود تا ذخایر آمینو اسید بدن به سرعت مصرف شوند.عدم موفقیت در بارگیری مجدد آمینو اسید‌های مورد نیاز بدن میتواند باعث...