تبلیغات

برچسب مربی‌ خوب چه کسی‌ است

چگونه یک مربی‌ بدنسازی انتخاب کنیم؟
۴۵

چگونه یک مربی‌ بدنسازی انتخاب کنیم؟

  • نکات طلایی
  • 30 مارس 19

استخدام یک مربی‌ خصوصی همیشه هم نباید به این شکل باشد که به محض گام نهادن در باشگاه اولین کسی‌ که وقتش خالی‌ بود را به عنوان مربی‌ بپذیریم. شما میتوانید و در واقع باید کسی‌ را که استخدام می‌کنید بشناسید، اما چرا؟ زیرا این پول شما، بدنتان و سلامتی تان است که در مورد آن صحبت...