تبلیغات

فوروسماید | فوروزماید

برچسب فوروسماید | فوروزماید

فوروسماید|فوروزماید
۴۵

فوروسماید|فوروزماید

  • مقالات بدنسازی
  • 14 آوریل 15

فوروسماید|فوروزماید  یک داروی مدر (ادرارآور) می باشد. این دارو ادم ناشی از تجمع آب در بدن را کم می کند. مشکلات پزشکی متعددی ممکن است باعث انباشته شدن آب در بدن شوند. اغلب، بیماری های مزمن قلبی، کبدی و کلیوی موجب بروز ادم عمومی می شوند. فوروسماید باعث افزایش دفع آب و نمک از طریق...