تبلیغات

برچسب فشار تمرین

ovw-program-feature
۴۵

برنامه تمرینی عضله‌ ساز و کارامد (O.V.W)

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 18 اکتبر 16

هنگامی که بحث طراحی یک برنامه بدن سازی میشود سه فاکتور اصلی‌ وجود خواهند داشت که همه آنها تعیین کننده میزان کارایی آن برنامه خواهد بود و همچنین هر سه این فاکتور‌ها با هم در ارتباط هستند.آن سه فاکتور عبارتند از حجم تمرینات، فراوانی‌ تعداد جلسات تمرینی و فشار تمرین.حجم...