تبلیغات

برچسب عضله‌ سازی صحیح

steroids800
۴۵

۶ نکته بسیار مهم عضله‌ سازی برای بدن سازان طبیعی دارای ژنتیک متوسط

  • مقالات بدنسازی
  • 6 ژوئن 16

۱) برای عضله‌ سازی قویتر شوید در یونان باستان کشتی گیری به نام میلو برای آمادگی خود هر روز یک گوساله تازه متولد شده را با خود حمل میکرد.همچنان که این گوساله بزرگتر و سنگین تر میشد میلو نیز مجبور بود وزن بیشتری را روی دوش خود تحمل کند.همین موضوع بدن میلو را وادار به قوی تر و...