تبلیغات

برچسب عضلات از دست رفته

حافظه عضلانی چیست و مکانیزم عملکرد آن چگونه است؟
۴۵

حافظه عضلانی چیست و مکانیزم عملکرد آن چگونه است؟

  • مقالات بدنسازی
  • 21 آوریل 19

بسیاری از مردان و زنان هر روزه تمرین میکنند تا به بدنی زیبا و عضلانی دست پیدا کنند و خیلی‌ از آنها گمان میکنند که اگر مدتی‌ به دور از تمرینات باشند یا بسیار نحیف و لاغر و یا بسیار چاق خواهند شد. به عبارت دیگر، آنها یک روز بدون تمرین را مساوی با گام نهادن در جهت کوچک تر شدن، چاق...