تبلیغات

برچسب شک به عضلات

bfr-feature
۴۵

این برنامه تمرینی یا شما را از پا در میاورد یا رشد خواهید کرد!

  • برنامه تمرینی
  • 21 ژوئن 16

ورزشکاران و به خصوص بدن سازانی که خواستار پیشرفت هستند معمولا به دنبال انجام تمرینات سخت تر و دشوارتر میگردند.دلیل انجام این کار این است که این افراد می‌دانند تنها راه پیشرفت، افزایش قدرت و رسیدن به اهداف دیگر مد نظر همین موضوع می‌باشد.اگر این ویژگی‌‌ها در مورد شما صدق...