تبلیغات

سیستم تمرینی حسی

برچسب سیستم تمرینی حسی

سیستم غریزی (حسی),سیستم غریزی (حسی) چیست,نحوی انجام سیستم غریزی (حسی),سیستم غریزی (حسی) در بدنسازی,برنامه تمرینی سیستم غریزی حسی,سیستم غریزی (حسی) برای چه منظور است,سیستم تمرینی حسی
۴۵

سیستم غریزی (حسی)

  • برنامه تمرینی, سیستم های تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 12 نوامبر 14

اگر شما با صد نفر با بهترین بدنسازان دنیا صحبت کنید همگی انها به شما خواهند گفت سیستم غریزی مهمترین سیستم تمرینی است.به همین دلیل نیز ان را می توان سیستم پایه نامید. دکتر فرانکو کلمبو قهرمان2 سال مسابقات مستر المپیا معتقد است: کسی که می خواهد بدنسازی موفق باشد باید بدن خود و...