تبلیغات

برچسب سلول‌های ماهواره‌ای

dc68b02c14c489ace4a991d3d7d0021e--body-building-motivation-body-motivation
۴۵

۴ موردی که هرگز در مورد رشد عضلات نیاموخته اید

  • مقالات بدنسازی
  • 18 فوریه 18

۴ موردی که هرگز در مورد رشد عضلات نیاموخته اید اگر گمان می‌کنید که محققان یا ورزشکارانی به کارهای تحقیقی نیز انجام میدهند تمام چیز‌های مهم در مورد عضله‌ سازی را طی‌ این سال‌ها دریافته‌اند پس باید بگوئیم که در اشتباه هستید. همانند هر شاخه از دانش، علم بدن سازی نیز دائما در...