تبلیغات

برچسب رژیم غذائی چربی‌ سوزی

serious_biceps_triceps
۴۵

برنامه تمرینی و غذائی ۲۱ روزه (fast and furious) برای نهایت تفکیک عضلات و چربی‌ سوزی

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 12 ژوئن 16

در ابتدا باید خدمت تمام عزیزان عرض کنیم که این مقاله برای افرادی که گمان میکنند تنها در ۲۱ روز می‌توان تمام چربی‌‌های خود را سوزاند نوشته نشده است بلکه این دوره ۲۱ روزه به این دلیل (fast and furious) نامیده شده است که :fast (به معنی‌ روزه داری) : شما در این برنامه قبل از وعده شام...