تبلیغات

روش‌های تمرینی جدید

برچسب روش‌های تمرینی جدید

maxresdefault
۴۵

چالش ۱۰۰۰۰ پوندی سرشانه سدیک هادزوویچ

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 26 فوریه 17

در این مقاله شاهد نبرد سدیک هادزوویچ با برت کاهن در چالش ۱۰۰۰۰ پوندی پرس سرشانه خواهیم بود.این چالش به معنای‌ واقعی‌ سنگین و پر فشار می‌باشد.این چالش نیازمند قدرت، استقامت و یک استراتژی بسیار مناسب تنها برای به پایان رساندن این چالش می‌باشد جدایی از اینکه بخواهید در رقابت...