تبلیغات

برچسب راه‌های افزایش فشار تمرین

growmusclesprimer1
۴۵

۱۰ دراپ ست مکانیکی برای حداکثر عضله سازی

  • سیستم های تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 16 نوامبر 18

۱۰ دراپ ست مکانیکی برای حداکثر عضله سازی برای افزایش شدت تمرینات خود تکنیک‌های زیادی می‌باشد که میتوانید استفاده کنید. انجام سوپرست، کوتاه کردن زمان استراحت بین ست‌ها یا انجام تمرینات کلاستر یا ست‌های نردبانی‌ همگی‌ راه‌های بسیار خوبی‌ برای افزایش فشار تمرینی...