تبلیغات

برچسب راهکار‌های عضله‌ سازی

Build Muscle Not Fat: 7 Tactics For Bulking Season
۴۵

عضله‌ سازی کنید نه چربی‌ سازی، شش نکته برای یک دوره حجم موفق

  • مقالات بدنسازی
  • 22 ژوئن 16

عضله‌ سازی نیازمند انجام سه کار آسان می‌باشد : ایجاد یک تعادل مثبت انرژی در بدن، رعایت اصل اضافه بار در تمرینات و خواب کافی‌.اما با این تفاسیر چرا بسیاری از افرادی که تمرینات بدن سازی انجام میدهند علیرغم همه تلاش‌ها نمیتوانند عضله‌ سازی کنند؟ در ادامه با ما همراه باشید...