تبلیغات

دوره حجم خشک

برچسب دوره حجم خشک

بهترین برنامه تمرینی برای بدنسازان طبیعی
۴۵

بهترین برنامه تمرینی برای بدنسازان طبیعی

  • برنامه تمرینی
  • 18 می 19

اگر شما نیز یک بدنساز طبیعی هستید، پس احتمالا اشتباه تمرین می‌کنید. اکثر برنامه‌های تمرینی که امروزه نوشته میشوند برای افرادی که از دارو‌های افزایش دهنده عملکرد استفاده نمیکنند، مناسب نمیباشد. قالب برنامه‌های تمرینی از گذشته تا به امروز به شکل تدریجی‌ گسترش یافته است و...