تبلیغات

دستگاه‌های بدن سازی

برچسب دستگاه‌های بدن سازی

machine-only-thumb
۴۵

برنامه تمرینی ۳ روزه تنها با دستگاه ها

  • برنامه تمرینی
  • 10 می 17

اکثر باشگاه‌های بدن سازی محبوب امروزه پر از دستگاه‌های بدن سازی به منظور تامین رضایت افراد مبتدی هستند.به همین دلیل آنها این ذهنیت قدیمی‌ را اتخاذ کرده‌اند که مبتدیان بهتر است که تمرینات خود را با دستگاه‌ها شروع کنند و به آن پایبند بمانند.در این مورد می‌توان روز‌ها بحث...