تبلیغات

برچسب دستکاری ژنتیکی‌ عضلات

bodybuilding-training-program1
۴۵

دوپینگ ژنی در بدن سازی

  • مقالات آموزشی
  • 6 دسامبر 16

دوپینگ ژنی‌تعریف دوپینگ ژنی‌ شامل یک روش استفاده غیر درمانی از ژن ها، اجزای ژنتیکی‌ یا سلول‌ها به منظور افزایش ظرفیت عملکرد ورزشی ورزشکار می‌باشد.این نوع از دوپینگ شامل استفاده از ژن درمانی به منظور بهبود عملکرد ورزشی و به دست آوردن برتری بر دیگر ورزشکاران...