تبلیغات

درس‌های بدن سازی

برچسب درس‌های بدن سازی

male-fitness
۴۵

۴ درس بسیار مهمی‌ که هر بدن ساز مبتدی باید آنها را بیاموزد

  • مقالات بدنسازی
  • 25 آوریل 17

اگر در بدن سازی یک مبتدی محسوب میشوید ممکن است در مورد تجهیزات باشگاه‌ها و نحوه صحیح انجام حرکات با میزان وزنه مناسب کاملا سردرگم شوید.از تمام این موارد گیج کننده فاصله بگیرید و تمرکز خود را روی مهم‌ ترین جنبه‌های تمرینی قرار دهید.در ادامه ۴ جنبه تمرینی بسیار حیاتی را برای...