تبلیغات

جذاب ترین زنان

برچسب جذاب ترین زنان

جذاب ‌ترین شکل اندام خانم‌ها از دیدگاه مردان
۴۵

جذاب ‌ترین شکل اندام خانم‌ها از دیدگاه مردان

  • بدنسازی بانوان
  • 21 مارس 15

دوستتان ممکن است بگوید چه اهمیتی دارد که بقیه چه فکر می‌کنند. فقط باید خودتان باشید. اما خودتان بودن ممکن است باعث تنهاییتان شود.مطمئناً باید خودتان باشید، اما بهترین شکل خودتان. به شما اطمینان می‌دهم که لازم نیست برای بهتر کردن شکل بدنتان هیچ قسمت از بدنتان را ببُرید!! باید...