تبلیغات

تکنیک های بدن سازی

برچسب تکنیک های بدن سازی

Kris Gethin
۴۵

چه چیزی تکنیک دراپ ست را بسیار کارامد کرده است

  • سیستم های تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 23 مارس 18

تکنیک دراپ ست در شکل دادن برخی‌ از بهترین فیزیک‌های بدنی تاریخ نقش مهمی‌ را داشته است. شاید دیده باشید که برنچ وارن هنگام انجام حرکت پارالل یک زنجیر نیز به دور گردن خود می‌اندازد. اگر کمی‌ در دنیای بدن سازی بوده باشد احتمالا دیده اید که این تکنیک توسط آرنولد شوارتزنگر یا...