تبلیغات

برچسب تکنیک‌های حرفه‌ای بدن سازی

rest-pause-training-for-size
۴۵

نحوه استفاده از تمرینات رست پاز به منظور رشد عضلانی سریعتر

  • برنامه تمرینی
  • 30 اکتبر 17

شما به سختی تمرین کرده‌اید و تغذیه خوبی‌ نیز داشته اید و رشد عضلات شما به خوبی‌ صورت گرفته است.شکم شما کوچکتر شده و نسبت به هر زمان دیگری احساس قدرت بیشتری دارید.اما ناگهان پیشرفت شما آهسته میشود و افزودن وزنه به هالتر آهسته تر و آهسته تر میشود و دیگر نمیتوانید با آن‌ سرعت...