تبلیغات

برچسب تکنیک‌های افزایش فشار تمرینی

تکنیک دراپ ستی که شما را قوی تر می‌کند
۴۵

تکنیک دراپ ستی که شما را قوی تر می‌کند

  • سیستم های تمرینی
  • 25 ژانویه 19

بدنسازان باهوش به سختی کار میکنند تا بتوانند در حرکات اصلی‌ خود پیشرفت داشته باشند، از نحوه گرم کردن آنها گرفته تا افزایش میزان وزنه‌ها در حرکات، همگی‌ از روی تفکر بوده و هیچ کدام تصادفی انجام نمیشوند. هنگامی که آنها زیر هالتر میروند، عضلات و سیستم عصبی آنها هم از لحاظ...

rest-pause-training-for-size
۴۵

نحوه استفاده از تمرینات رست پاز به منظور رشد عضلانی سریعتر

  • برنامه تمرینی
  • 30 اکتبر 17

شما به سختی تمرین کرده‌اید و تغذیه خوبی‌ نیز داشته اید و رشد عضلات شما به خوبی‌ صورت گرفته است.شکم شما کوچکتر شده و نسبت به هر زمان دیگری احساس قدرت بیشتری دارید.اما ناگهان پیشرفت شما آهسته میشود و افزودن وزنه به هالتر آهسته تر و آهسته تر میشود و دیگر نمیتوانید با آن‌ سرعت...