تبلیغات

تمرین برا سفت شدن سینه

برچسب تمرین برا سفت شدن سینه

راز داشتن سینه های زیبا
۴۵

راز داشتن سینه های زیبا

  • مقالات بدنسازی, بدنسازی بانوان
  • 24 ژانویه 15

سینه های زیبا شلی سینه ها می تواند در اثر افزایش وزن ، افزایش سن، در معرض آفتاب قرار گرفتن، یا کشیده شدن بافت آنها بعلت یائسگی وابسته به هورمون ایجاد گردد. راههای متعددی برای درمان چنین وضعیتی وجود دارد. جراحی یکی از این راه هاست. رژیم انتخابی و نوع خاصی از ورزش ها راههای دیگر...