تبلیغات

برچسب تمرینات

strong men
۴۵

بدن سازی ۱۰۱ (اصول بدن سازی)

  • مقالات بدنسازی
  • 8 اکتبر 15

در این مقاله قصد داریم برای شما چهار اصل مهم بدن سازی را همراه جزئیات آن برای شما بیان کنیم.در این مقاله چهار مبحث تمرینات، تغذیه، مکمل‌ها و ریکاوری مورد بحث قرار خواهند گرفت. بخش ۱) تمریناتاز آنجایی که ورزش بدن سازی گسترش تمام عضلات بدن را در بر می‌گیرد بسیار مهم...