تبلیغات

برچسب تمرینات چرخشی

zimg_006_7
۴۵

۲ برنامه چرخشی برای بانوان که میتوانید در خانه آنها را انجام دهید

  • بدنسازی بانوان, برنامه تمرینی
  • 2 می 17

دو برنامه چرخشی پیش رو برنامه‌های بسیار مفید برای بانوانی هستند که تازه مسیر خود در فیتنس را شروع کرده‌اند یا آنقدری وقت و منابع کافی‌ برای رفتن به باشگاه را ندارند.اگر تمرینات خود را به تازگی شروع کرده اید پیشنهاد میشود ابتدا با برنامه اول شروع کنید.زمان انجام تمرین را مد...