تبلیغات

تمرینات عضلات پشت

برچسب تمرینات عضلات پشت

bent-over-barbell-row_0
۴۵

۸ نکته برای ساخت عضلات زیربغل حجیم

  • مقالات بدنسازی
  • 6 آگوست 17

دستان حجیم بسیار تحسین برانگیز هستند و سینه‌های بزرگ نیز بسیار خوب هستند اما بیایید با هم رو راست باشیم.تنها دو راه است که میتوانیم از طریق آنها بگوئیم که یک فرد کاملا متعهد به تمرینات با وزنه می‌باشد.یکی‌ عضلات پا و دیگری عضلات پشت.هنگامی که بحث عضلات پشت مطرح میشود هر چه...