تبلیغات

برچسب تغذیه بعد از تمرین

5-facts-hardgainers-need-to-know-about-protein
۴۵

هر آنچه که در مورد تغذیه بعد از تمرین باید بدانید

  • مقالات بدنسازی
  • 11 ژوئن 16

تغذیه بعد از تمرین برای چه می‌باشد؟تغذیه بعد از تمرین یکی‌ از مهم‌ ترین بخش‌های یک برنامه عضله‌ سازی کارامد می‌باشد.بدون آن یک فرصت رشد مناسب از دست شما خواهد رفت و عضله‌ سازی برای شما بسیار مشکل خواهد شد.مهم‌ ترین اهداف تغذیه بعد از تمرین جایگزینی گلیکوژن از دست...