تبلیغات

برچسب تستوسترون بوستر‌ها

افزایش طبیعی سطح تستوسترون
۴۵

همه چیز در مورد تستوسترون و راه‌های طبیعی افزایش سطح آن

  • مقالات بدنسازی
  • 17 اکتبر 18

افزایش طبیعی سطح تستوسترون : تستوسترون یک هورمون استروییدی میشد که جز گروه آندروژن و می‌توان آن را در پستانداران و دیگر مهره داران یافت کرد. این هورمون عمدتا در جنس نر در بیضه‌ها و در جنس ماده در تخمدان‌ها ساخته میشود. همچنین غدد فوق کلیوی نیز میتوانند در مقادیر اندک...