تبلیغات

تاثیر خود شناسی‌ در افزایش انگیزه

برچسب تاثیر خود شناسی‌ در افزایش انگیزه

Bodybuilding-men-models-gym-workout-fitness-weight-lifting-in-zoom
۴۵

نحوه حفظ و افزایش انگیزه در بدن سازی

  • مقالات بدنسازی
  • 14 مارس 16

آیا تا کنون متوجه شده اید که پس از تعیین یک هدف جدید میزان انگیزه شما چقدر افزایش می‌یابد؟ مهم نیست که هدف جدید شما چقدر با اهمیت باشد اما همین که آنها را تعیین کردید انگار که برای رسیدن به آنها به اندازه یک دنیا انگیزه در شما جمع میشود.در این حال شما احساس شادابی و تعهد کامل...