تبلیغات

بیماری‌های مربوط به کمبود خواب

برچسب بیماری‌های مربوط به کمبود خواب

the-bodybuilders-guide-to-sleep-banner-1
۴۵

نقش پر رنگ خواب مناسب و کافی‌ در چربی‌ سوزی و عضله‌ سازی

  • مقالات بدنسازی
  • 23 آوریل 16

اگرچه مبحث خواب همانند دیگر مباحث بدن سازی نظیر جدید‌ترین تکنیک‌ها و برنامه‌های بدن سازی جذاب نمی‌باشد اما تحقیقات ثابت کرده‌اند که موضوع خواب دقیقا به اندازه ورزش و تغذیه دارای اهمیت می‌باشد.شما با یک رژیم غذائی بد میتوانید ۷۰ سال یا بیشتر عمر کنید اما بدون خوابیدن...