برچسب بهترین پروتئین

۴۵

پروتئین‌های حیوانی یا پروتئین‌های گیاهی، کدام یک برای عضله‌ سازی بهتر هستند؟

  • مقالات بدنسازی
  • 30 سپتامبر 17

آیا همه انواع پروتئین ها به یک اندازه برای عضله‌ سازی مناسب میباشند؟ بستگی دارد این سوال را از چه کسی‌ بپرسید.بسیاری از گیاه‌خواران به شما خواهند گفت که پروتئین‌های گیاهی اگر از پروتئین‌های حیوانی بهتر نباشند هم اندازه آنها خوب هستند و اگر از بدن سازان سرسخت این سوال را...