تبلیغات

برچسب بهترین حرکات پشت

Back 1_6
۴۵

سوپرست‌ها در خدمت عضلات پشت

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 31 آگوست 15

هیچ چیز همانند داشتن عضلات پشتی‌ حجیم و بزرگ نمی‌تواند روی فیزیک بدنی یک فرد تاثیر گذار باشد.اگر شما یک بدن ساز مسابقه ای باشید عضلات پشت شما میتواند تعیین کننده برد یا باخت در مسابقات باشد.اگر یک ورزشکار در رشته‌های گروهی هستید داشتن عضلات پشتی‌ قوی و بزرگ میتواند از...