برچسب برنج سفید

۴۵

تحقیقات در مورد برنج سفید و برنج قهوه‌ای چه می‌گویند؟

  • مقالات بدنسازی
  • 11 اکتبر 17

بر اساس ادعای بسیاری از افراد فعال در زمینه سلامت و فیتنس نتیجه بحث در مورد برنج قهوه‌ای و برنج سفید از قبل مشخص است.بر اساس گفته آنها برنج قهوه‌ای کربوهیدرات خوب است و برنج سفید کربوهیدرات بد.آنها می‌گویند اگر از برنج قهوه‌ای به میزان زیادی استفاده کنید سالم و تندرست و...