تبلیغات

برنامه حرفه‌ای سینه

برچسب برنامه حرفه‌ای سینه

workout1
۴۵

برنامه تمرینی سینه که حتی حرفه ای‌ها هم از انجام آن می‌ترسند

  • برنامه تمرینی
  • 9 مارس 17

آیا می‌دانید تفاوت برنامه تمرینی سینه یک بدن ساز حرفه ای و یک بدن ساز آماتور در چه می‌باشد؟ مشخص‌ ترین آن این است که بدن سازان حرفه ای از میزان وزنه و ‌ست‌های بیشتری استفاده میکنند.اما اگر به شکل عمیق تر به موضوع نگاه کنید متوجه میشوید که بدن سازان حرفه ای معمولا کارهایی را...