تبلیغات

برنامه تمرینی چارلز گلس

برچسب برنامه تمرینی چارلز گلس

برنامه تمرینی مبتدی کارامد از مربی‌ بزرگ چارلز گلس
۴۵

برنامه تمرینی مبتدی کارامد از مربی‌ بزرگ چارلز گلس

  • برنامه تمرینی
  • 8 ژانویه 19

چارلز گلس یک اسطوره در دنیای بدنسازی می‌باشد. لیست شاگردان او شامل افراد مشهور زیادی از جمله بدن سازان و حتی بازیگران هالیوود و ورزشکاران حرفه ای دیگر میشود. اگر تنها یک نفر باشد که بداند چگونه می‌توان از یک مبتدی یک قهرمان ساخت، آن فرد چارلز گلس می‌باشد. بنابراین، در این...