تبلیغات

برچسب بدن هفتی

برنامه حرفه ای و پر فشار سرشانه
۴۵

برنامه حرفه ای و پر فشار سرشانه

  • برنامه تمرینی, مقالات آموزشی
  • 16 سپتامبر 19

شما چه بخواهید فردی ۱۷۰ پوندی، لاغر اندام و ترکه ای باشید و چه فردی ۲۷۰ پوندی و بسیار حجیم، داشتن سرشانه هایی تحسین برانگیز یک ضرورت محسوب میشود. داشتن سرشانه هایی گرد و پهن نشان دهنده توان بالا و مردانگی شما می‌باشد و میتواند آن بدن هفتی شکلی‌ که به دنبال آن هستید را ایجاد...

۳ حرکت برتر پشت برای ساخت بدنی هفتی شکل (همراه نمونه برنامه تمرینی)
۴۵

۳ حرکت برتر پشت برای ساخت بدنی هفتی شکل (همراه نمونه برنامه تمرینی)

  • برنامه تمرینی
  • 10 ژانویه 19

شما بر اساس میزان توسعه عضلات پشت یک فرد میتوانید تشخیص دهید که آیا به شکل جدی تمرینات خود را دنبال می‌کند یا خیر. افرادی که از انجام تمرینات پشت اجتناب میکنند معمولا با نام پشت مقوایی شناخته میشوند. دلیل این نامگذاری این است که پشت اینگونه افراد دارای هیچگونه ضخامت و حجمی...