برچسب بدن سازی مکمل‌ها

۴۵

راهی‌ سالم برای تغذیه شبانه‌ و قبل از خواب

  • مقالات بدنسازی, مکمل های بدنسازی
  • 12 دسامبر 15

  اکنون برای سالیان است که به ما گفته میشود که از مصرف مواد غذایی در شب خودداری کنیم.اینطور که به ما گفته شده است که مصرف مواد غذایی بعد از ساعت ۸ شب یعنی‌ افزایش چربی‌ بدن.اما لزوما اینطور نیست. حقیقت این است که واقعا بعد از ساعت ۸ شب چیز خارق العاده ای در بدن اتفاق...