برچسب بدن خوشگل دختر

۴۵

چند نکته برای بانوان بدنساز

  • بدنسازی بانوان
  • 6 دسامبر 14

هنوز هم بین خیلی از مردان بدنساز روشهای غیر اصولی تمرینی دیده میشود ( که شاید متداول ترین آنها انجام تمرینات هوازی طولانی قبل از کار باوزنه باشد ) بنابراین عجیب نیست که اشتباهات بیشتری در باشگاههای فیتنس و بدنسازی خانمها وجود داشته باشد . در این مطلب به یکسری باورهای نادرست و...