برچسب بدنسازی با رشد قد

۴۵

تاثیر بدنسازی برروی قد

  • مقالات بدنسازی
  • 7 ژانویه 15

یکی‌ از سوال‌های بسیار رایج در بدن سازی این است که آیا تمرینات بدن سازی و قدرتی‌ روی افزایش قد تاثیر می‌گذارند؟ در این رابطه فردی پرسیده است که فرزندم تازه بدن سازی را شروع کرده است و من از این بابت بسیار خوشحال هستم اما شنیده‌ام که تمرینات سنگین بدن سازی روی رشد نوجوانان و...