تبلیغات

برچسب بالانگه داشتن سطح ترشح هرمون تسترون دربدن

۴۵

بالانگه داشتن سطح ترشح هرمون تسترون دربدن

  • مقالات آموزشی
  • 23 ژوئن 14

تستوسترون هورمونی می باشد که رشد عضلات را حمایت می کند. سطح ترشح این هورمون در بدن همانند سرعت سوخت و ساز از شخصی به شخص دیگر تفاوت دارد . بنابراین در برخی افراد سرعت سوخت و ساز سریع است و در بعضی هم به طور طبیعی سطح ترشح تستوسترون بالاست جهت کسب حجم عضلانی وظیفه دارید که هر کاری...