برچسب اچ ام بی ارجینال

۴۵

HMB چیست؟

  • مکملهای ضروری بدنسازی
  • 18 آگوست 20

اچ ام بی چیست و در بدنسازی چه کار بردی دارد؟ اغلب افرادی که در سال های اخیر بدنسازی کار کرده اند و از مکمل های غذائی ورزشی استفاده می کنند حتماً با نام HMB ،Beta hydroxy beta methyl butyrate و تبلیغاتی که زمانی در مورد این مکمل در جهت افزایش کارآئی ورزشی و عضله سازی انجام می شد آشنا هستند. HMB...