تبلیغات

برچسب ان-استیل سیستین

مکملهای مناسب برای افزایش سلامت کبد
۴۵

مکملهای مناسب برای افزایش سلامت کبد

  • مقالات آموزشی
  • ۲۴ مرداد ۹۸

کبد ارگانی‌ ارتجاعی می‌باشد که قابلیت ریکاوری خود از آسیب‌ها را دارد، تا زمانی‌ که دیگر توانایی انجام این کار را نداشته باشد. آسیب کبد در طول چند مرحله پیشرفت می‌کند و مرحله آخر آن منجر به نارسایی کامل کبدی میشود. چندین فاکتور ثابت شده بالینی در زمینه ایجاد آسیب‌های کبدی...