تبلیغات

برچسب انواع سیستم های تمرینی

mokamelhaa.ir
۴۵

سیستم ماموت ست

  • سیستم های تمرینی
  • 9 ژانویه 15

در این سیستم که نوعی سوپر « ست » محسوب می شود انجام حداقل ۴ حرکت بدون وقفه مد نظر می باشد. البته انجام ۵، ۶ و یا ۷ حرکت پشت سر هم نیز امکان پذیر است. راحت ترین « ماموت ست » از چهار حرکت تشکیل شده اند. همانند سوپر ست ها تمرین در این سیستم نیز به دو روش امکان پذیر است. الف- این روش...

سیستم اولویت (تقدمی) ,انواع سیستم های تمرینی, سیستم تمرینی بدنسازی , سیستم اولویت (تقدمی) , سیستم اولویت (تقدمی) چیست,همه چیز در بارهی سیستم اولویت (تقدمی) ,همه چیز در باره سیستم اولویت (تقدمی) , نحوی تمرین در سیستم اولویت (تقدمی) , سیستم اولویت (تقدمی) و تمرینات
۴۵

سیستم اولویت (تقدمی)

  • برنامه تمرینی, سیستم های تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 23 نوامبر 14

هر بدنسازی بر این امر واقف است که عضلات مختلف بدن همزمان با یکدیگر و به یک صورت رشد نمی کنند. به طور مثال اغلب در ورزشکاران دیده می شود که در بعضی عضلات دارای ضعف و در بعضی دیگر فوق العاده قوی هستند. یکی از مهمترین ارکان ورزش پرورش اندام برای بدنساز داشتن تناسب در بخش های مختلف...

سیستم غریزی (حسی),سیستم غریزی (حسی) چیست,مقاله درباره سیستم غریزی (حسی),وزنه زدن با سیستم حسی]تمرین حسی چیست, انواع سیستم های تمرینی,سیستم های تمرینی بدن سازی, سیستم تمرینی بدنسازی,سیستم غریزی (حسی) در بدنسازی,نمونه سیستم غریزی (حسی)
۴۵

سیستم غریزی (حسی)

  • برنامه تمرینی, سیستم های تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 23 نوامبر 14

اگر شما با صد نفر با بهترین بدنسازان دنیا صحبت کنید همگی انها به شما خواهند گفت سیستم غریزی مهمترین سیستم تمرینی است.به همین دلیل نیز ان را می توان سیستم پایه نامید. دکتر فرانکو کلمبو قهرمان۲ سال مسابقات مستر المپیا معتقد است: کسی که می خواهد بدنسازی موفق باشد باید بدن خود و...