تبلیغات

برچسب انواع تیپ بدنی

body-types
۴۵

انواع تیپ‌های بدنی و ویژگی‌‌های آن

  • مقالات بدنسازی
  • 30 جولای 15

نوع تیپ بدنی همه مردان و زنان به طور کلی‌ در سه دسته اکتومورف، مزومورف و اندومورف قرار می‌گیرد.بسیاری از مردم گمان میکنند که نوع تیپ بدنی تنها نمایانگر و توصیف کننده ظاهر یک فرد می‌باشد اما شما از طریق اطلاعات به دست آمده از روی تیپ بدنی خود میتوانید برنامه ریزی‌های بسیار...