برچسب انواع تکنیک تمرین پیش خستگی در بدنسازی

۴۵

تکنیک تمرین پیش خستگی در بدنسازی

  • برنامه تمرینی, سیستم های تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 26 نوامبر 14

تکنیکی که در این مبحث به آن خواهیم پرداخت  بر این اصل استوار است که شما ابتدا بر روی یک گروه از عضلات “ یک ست از یک حرکت تک مفصلی را انجام داده و سپس بی آنکه استراحتی به بدن و به عضلات خود داده باشید به سراغ حرکتی چند مفصلی و مرکب می روید ” که این عضله را نیز به شدت تحت فشار...