برچسب افزایش جریان خون به عضلات

۴۵

۹ نکته برای دم عضلانی بهتر در تمرینات دست (همراه برنامه تمرینی)

  • برنامه تمرینی
  • 1 آوریل 19

اکنون که فصل بهار رسیده است تقریبا می‌توان لباس‌های آستین بلند را کنار گذاشت و از لباس‌های آستین کوتاه استفاده کرد. اما البته به منظور اینکه هنگام نمایش دادن دست‌های خود اعتماد به نفس کافی‌ را داشته باشید، شما خواهان این هستید که عضلات جلو بازو و پشت بازوی تان حجیم، خوش...