برچسب اسید لاکتیک

۴۵

چگونه میزان ساخت اسید لاکتیک در عضلات را کاهش دهیم

  • مقالات بدنسازی
  • 23 دسامبر 16

اسید لاکتیک زمانی‌ در ماهیچه‌ها آزاد میشود که آنها ذخایر نرمال انرژی خود را مصرف کرده‌اند اما همچنان نیازمند مقادیر زیادی انرژی هستند.مقادیر اندک اسید لاکتیک میتواند به عنوان یک منبع انرژی به شکل موقت عمل کند و باعث عدم خستگی‌ عضلات در طول تمرین شود.اما به هر حال ساخت اسید...