تبلیغات

برچسب استراحت

چقدر و چند بار در هفته تمرین کنیم؟
۴۵

چقدر و چند بار در هفته تمرین کنیم؟

  • ریکاوری
  • 5 سپتامبر 19

بیشتر بهتر است، آیا واقعا اینطور است؟ کسانی‌ که در تلاش برای عضله سازی ای بسیار بیشتر از افراد معمولی‌ ای که به باشگاه میروند هستند، با این شعار زندگی‌ میکنند که بیشتر بهتر است. ۳۰۰ پوند پرس سینه زدن بهتر از ۲۰۰ پوند است. داشتن بازوهایی به قطر ۱۸ اینچ بهتر از داشتن بازوهایی...