برچسب اخبار مستر المپیا ۲۰۱۴

۴۵

مستر المپیا ۲۰۱۴

  • اخبار بدنسازی
  • 25 سپتامبر 14

مسابقات مستر المپیا ۲۰۱۴ در دسته آزاد با شگفتی شان رودن و سپس با قهرمانی فیل هیث به پایان رسید. نکته جالبی که در در اواخر مسابقات با آن روبه رو شدیم خداحافظی کای گیرین از مستر المپیا بود. نتایج مسابقات به ترتیب :...