تبلیغات

آیا خانم ها هم میتوانند مکمل مصرف کنند؟

برچسب آیا خانم ها هم میتوانند مکمل مصرف کنند؟

آیا خانم ها هم میتوانند مکمل مصرف کنند؟
۴۵

آیا خانم ها هم میتوانند مکمل مصرف کنند؟

  • بدنسازی بانوان
  • 22 مارس 15

مکمل های بدنسازی خانم ها : در حالیکه معمولا مردان به راحتی با مصرف مکمل های بدنسازی کنار می آیند. خانمها در مورد مصرف مکمل های پروتئینی بسیار محتاط می باشند. تصورات غلطی در رابطه با مصرف مکمل های پروتئینی توسط خانمها وجود دارد. فراموش نکنید که پروتئین برای تمام افراد ضروری است...